Gợi ý PDF

Cô giáo đập thước xuống bàn cho lớp trật tự, rồi hỏi:
- Con mèo kêu thế nào?
- Thưa cô con mèo kêu "meo, meo" - Một học sinh nói.
- Con chó kêu thế nào?
- Con chó kêu "gâu gâu" - Học sinh khác nói.
- Thế con dê?
Cả lớp lặng im. Cô giáo biết học sinh ở thành phố chưa được nghe tiếng kêu "be be" của dê, bèn gợi ý về cái... be đựng rượu:
- Các em có biết cái gì đựng rượu không? - Thưa cô... Cái can ạ!
- Không! Nó nhỏ nhỏ tròn tròn cơ?
- A... cái chén.
- Không, nó nút kín được kia mà. - Thưa cô, cái chai.
- Các em chậm hiểu quá! - Cô giáo vừa nói vừa giơ tay làm động tác: Nó hơi phình phình...
- À, em hiểu rồi! - Một cậu bé reo lên. Đó chính là cái bụng bố em! - !!!

Bình luận