Fluent Python Clear Concise and Effective Programming PDF

Thể loại: Python;Lập trình
Tác giả : Luciano Ramalho
Tóm tắt nội dung:

With this hands-on guide, you’ll learn how to write effective, idiomatic Python code by leveraging its best—and possibly most neglected—features.

Giới thiệu sách

 • Lượt đọc :844
 • Kích thước :4.03MB
 • Số trang :766
 • Đăng lúc :2 năm trước
 • Số lượt tải : 738
 • Số lượt xem : 4.229

Thông tin sách:

Python’s simplicity lets you become productive quickly, but this often means you aren’t using everything it has to offer. With this hands-on guide, you’ll learn how to write effective, idiomatic Python code by leveraging its best—and possibly most neglected—features. Author Luciano Ramalho takes you through Python’s core language features and libraries, and shows you how to make your code shorter, faster, and more readable at the same time.
Many experienced programmers try to bend Python to fit patterns they learned from other languages, and never discover Python features outside of their experience. With this book, those Python programmers will thoroughly learn how to become proficient in Python 3.

Các nhà sách ở TPHCM

Nhà sách online hiện đại và kho sách ebook online tiện lợi, Website là nơi giúp bạn có những cuốn sách đúng với sở thích và cập nhật những đầu sách hay như: Sách Giáo Khoa · ‎Sách Trong Nước · ‎Sách Thiếu nhi · ‎Sách Tham Khảo

 • 1.Nhà sách Phương Nam
 • 2.Nhà sách Cá Chép
 • 3.Nhà sách Artbook
 • 4.Nhà sách Kim Đồng
 • 5.Nhà sách E.Book
 • 6.Hiệu sách Nhã Nam
 • 7.Nhà sách Alpha Books
 • 8.Nhà sách Fahasa
 • 9.Nhà sách Hải An
 • 10.Nhà sách Hà Nội
 • 11.Đường sách Nguyễn Văn Bình
 • 12.Nhà sách Tổng Hợp
 • 13.Đường sách cũ Trần Nhân Tông
 • 14.Nhà sách TriBooks
 • 15.Nhà sách Sahabook