Beginning Machine Learning in iOS: CoreML Framework PDF

Thể loại: AI;Lập trình
Tác giả : Mohit Thakkar
Tóm tắt nội dung:

This short work begins by reviewing the primary principals of machine learning and then moves on to discussing more advanced topics, such as CoreML, the framework used to enable machine learning tasks in Apple products.

Giới thiệu sách

 • Lượt đọc :312
 • Kích thước :2.95MB
 • Số trang :171
 • Đăng lúc :2 năm trước
 • Số lượt tải : 78
 • Số lượt xem : 1.081

Thông tin sách:

Implement machine learning models in your iOS applications. This short work begins by reviewing the primary principals of machine learning and then moves on to discussing more advanced topics, such as CoreML, the framework used to enable machine learning tasks in Apple products.
Many applications on iPhone use machine learning: Siri to serve voice-based requests, the Photos app for facial recognition, and Facebook to suggest which people that might be in a photo. You'll review how these types of machine learning tasks are implemented and performed so that you can use them in your own apps.
Beginning Machine Learning in iOSis your guide to putting machine learning to work in your iOS applications.
What You'll Learn
Understand the CoreML components

Train custom models

Implement GPU processing for better computation efficiency

Enable machine learning in your application
Who This Book Is For
Novice developers and programmers who wish to implement machine learning in their iOS applications and those who want to learn the fundamentals about machine learning.

Các nhà sách ở TPHCM

Nhà sách online hiện đại và kho sách ebook online tiện lợi, Website là nơi giúp bạn có những cuốn sách đúng với sở thích và cập nhật những đầu sách hay như: Sách Giáo Khoa · ‎Sách Trong Nước · ‎Sách Thiếu nhi · ‎Sách Tham Khảo

 • 1.Nhà sách Phương Nam
 • 2.Nhà sách Cá Chép
 • 3.Nhà sách Artbook
 • 4.Nhà sách Kim Đồng
 • 5.Nhà sách E.Book
 • 6.Hiệu sách Nhã Nam
 • 7.Nhà sách Alpha Books
 • 8.Nhà sách Fahasa
 • 9.Nhà sách Hải An
 • 10.Nhà sách Hà Nội
 • 11.Đường sách Nguyễn Văn Bình
 • 12.Nhà sách Tổng Hợp
 • 13.Đường sách cũ Trần Nhân Tông
 • 14.Nhà sách TriBooks
 • 15.Nhà sách Sahabook