Nhân Loại Đi Về Đâu PDF

Tác giả : Nguyễn Cao Hách
Tóm tắt nội dung:

Cho mãi tới đầu thế kỷ 20, lý trí là động cơ quan trọng nhất, qua sự hiều biết và nghiên cứu.

Giới thiệu sách

 • Lượt đọc :10
 • Kích thước :101.64MB
 • Số trang :485
 • Đăng lúc :1 tháng trước
 • Số lượt tải : 56
 • Số lượt xem : 518

Thông tin sách:

Nhân loại đi về đâu?
Tác giả phần tách các lực lượng chính yếu nó đã thúc đầy nhân loại tiến triền từ xưa tới nay. Cho mãi tới đầu thế kỷ 20, lý trí là động cơ quan trọng nhất, qua sự hiều biết và nghiên cứu. Giữa hai thế chiến, tác dụng của lý trí nhiều khi bị cản trở bởi tham vọng vì kỷ của các cá nhân hay đoàn thể. Sau 1945, nhiều xứ và nhiều dân tộc đã biết thay thế tham vọng vị kỹ - bằng tinh thần hợp tác đồng tiến.
Vậy xưa kia lý trì đủ thức đầy tiến bộ. Nhưng nay nó không đủ nữa, phải thêm tỉnh thần hợp tác đề cùng làm kiếm một hướng đi,
Nhưng còn tương lai? Hai điều kiện trên đây có đủ đề tiếp tục tiến bộ hay không? Vấn đề sẽ được trình bày trong phần cuối của sách này.
Đối với độc giả Việt Nam đồng thời khảo cứu về những vấn đề pháp lý, chính trị, hành chánh, kinh tế, sách này phân tách khía cạnh quan yếu của diễn trình kinh tế và xã hội. Nó tìm hiểu nguồn gốc và biến chuyền của tương quan sản xuất, tác dụng của các biến chuyền đó đối với các định chế xã hội, ảnh hưởng của nó đối với mức xử dụng yếu tố và hoạt động kini të.
Chắc chắn còn nhiều điềm thiếu sót. Tác giả cũng kinh nghe lời chỉ dẫn.
Trọng Đông năm Quý Sửu

Các nhà sách ở TPHCM

Nhà sách online hiện đại và kho sách ebook online tiện lợi, Website là nơi giúp bạn có những cuốn sách đúng với sở thích và cập nhật những đầu sách hay như: Sách Giáo Khoa · ‎Sách Trong Nước · ‎Sách Thiếu nhi · ‎Sách Tham Khảo

 • 1.Nhà sách Phương Nam
 • 2.Nhà sách Cá Chép
 • 3.Nhà sách Artbook
 • 4.Nhà sách Kim Đồng
 • 5.Nhà sách E.Book
 • 6.Hiệu sách Nhã Nam
 • 7.Nhà sách Alpha Books
 • 8.Nhà sách Fahasa
 • 9.Nhà sách Hải An
 • 10.Nhà sách Hà Nội
 • 11.Đường sách Nguyễn Văn Bình
 • 12.Nhà sách Tổng Hợp
 • 13.Đường sách cũ Trần Nhân Tông
 • 14.Nhà sách TriBooks
 • 15.Nhà sách Sahabook