Xuất Bản Việt Nam 70 Năm Xây Dựng Và Phát Triển PDF

Tóm tắt nội dung:

Kỷ yếu gồm 2 phần: Phần thứ nhất: Ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam - Hành trình 70 năm; Phần thứ hai: Ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam - tầm nhìn và định hướng phát triển.

Giới thiệu sách

 • Lượt đọc :109
 • Kích thước :4.49MB
 • Số trang :458
 • Đăng lúc :11 tháng trước
 • Số lượt tải : 29
 • Số lượt xem : 595

Thông tin sách:

Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Xuất bản Việt Nam - 70 năm xây dựng và phát triển” tập hợp gần 50 bài viết của các nhà quản lý, nhà khoa học, những chuyên gia, những người làm công tác xuất bản. Kỷ yếu gồm 2 phần: Phần thứ nhất: Ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam - Hành trình 70 năm; Phần thứ hai: Ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam - tầm nhìn và định hướng phát triển. Thông qua các bài viết trong Kỷ yếu có thế thấy rõ được vai trò, vị trí, tầm quan trọng cũng như hành trình 70 năm của ngành Xuất bản, In và Phát hành; đồng thời dưới những góc độ khác nhau, các tác giả đưa ra những định hướng phát triển trong giai đoạn tiếp theo của ngành.

Các nhà sách ở TPHCM

Nhà sách online hiện đại và kho sách ebook online tiện lợi, Website là nơi giúp bạn có những cuốn sách đúng với sở thích và cập nhật những đầu sách hay như: Sách Giáo Khoa · ‎Sách Trong Nước · ‎Sách Thiếu nhi · ‎Sách Tham Khảo

 • 1.Nhà sách Phương Nam
 • 2.Nhà sách Cá Chép
 • 3.Nhà sách Artbook
 • 4.Nhà sách Kim Đồng
 • 5.Nhà sách E.Book
 • 6.Hiệu sách Nhã Nam
 • 7.Nhà sách Alpha Books
 • 8.Nhà sách Fahasa
 • 9.Nhà sách Hải An
 • 10.Nhà sách Hà Nội
 • 11.Đường sách Nguyễn Văn Bình
 • 12.Nhà sách Tổng Hợp
 • 13.Đường sách cũ Trần Nhân Tông
 • 14.Nhà sách TriBooks
 • 15.Nhà sách Sahabook