Vật Lý Lò Phản Ứng Hạt Nhân PDF

Tác giả : Ngô Quang Huy
Tóm tắt nội dung:

Các lò phản ứng rất đa dạng, phụ thuộc vào chức năng của chúng như lò phản ứng năng lượng hay lò phản ứng nghiên cứu, phụ thuộc vào năng lượng nơtrộn phân hạch nhiên liệu như lò phản ứng nơtrộn nhiệt, lò phản ứng nơtrộn trung gian, là phản ứng nơtron nhanh v.v.

Giới thiệu sách

 • Lượt đọc :172
 • Kích thước :3.84MB
 • Số trang :257
 • Đăng lúc :1 năm trước
 • Số lượt tải : 82
 • Số lượt xem : 950

Thông tin sách:

Vật lý lò phản ứng hạt nhân là một bộ phận đặc biệt của vật lý hạt nhân, nghiên cứu phản ứng phân hạch hạt nhân dây chuyền trong lò phản ứng. Các lò phản ứng rất đa dạng, phụ thuộc vào chức năng của chúng như lò phản ứng năng lượng hay lò phản ứng nghiên cứu, phụ thuộc vào năng lượng nơtrộn phân hạch nhiên liệu như lò phản ứng nơtrộn nhiệt, lò phản ứng nơtrộn trung gian, là phản ứng nơtron nhanh v.v. Vì vậy vật lý lò phản ứng bao gồm một phạm vi rất rộng các vấn đề. Chúng ta chỉ tập trung khảo sát các quá trình cơ bản đối với lò phản ứng nơtrộn nhiệt, là loại lò hay gặp hiện nay, trong đó có lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt. Tuy nhiên các vấn đề được xét ở đây cũng đề cập những nguyên tắc cơ bản của lò phản ứng nói chung.
Quyển sách này dựa trên giáo trình do tác giả giảng dạy cho các khóa bậc đại học và bậc cao học về vật lý hạt nhân. Những vấn để nêu trong quyển sách được chọn lựa vừa cơ bản vừa thực tiễn theo kinh nghiệm của tác giả qua các năm tham gia vận hành lộ phản ứng hạt nhân Đà Lạt. Mục đích của quyển sách là cung cấp cho bạn đọc những kiến thức cơ bản về các quá trình vật lý xảy ra trong lò phản ứng hạt nhân và các nguyên tắc cấu tạo của nó. Quyển sách gồm bảy chương. Trong chương 1 nêu tóm tắt các quá trình tương tác của nơtrộn với vật chất, trong đó nhấn mạnh cơ chế phản ứng phân hạch hạt nhân dây chuyển, là phản ứng chính xảy ra trong là phản ứng hạt nhân. Chương 2 trình bày các quá trình vật lý cơ bản trong là phản ứng là sự làm chậm và khuếch tán nơtrộn. Chương 3 xác định các thông số vật liệu và hình học của vùng hoạt để lò phản ứng đạt trạng thái tới hạn. Chương 4 miêu tả động học của lò phản ứng, là sự thay đổi công suất lò theo thời gian khi đưa vào vùng hoạt của là một độ phản ứng nào đó. Chương 5 trình bày sự thay đổi thành phần đồng vị của nhiên liệu trong quá trình làm việc của lò và hiệu ứng nhiễm độc, hiệu ứng nhiệt độ, hiệu ứng công suất v.v. Chương 6 trình bày một số phương pháp thực nghiệm xác định các thông số vật lý lò. Và cuối cùng, chương 7 cung cấp thông tin về lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt, là lò phản ứng nghiên cứu của Việt Nam hiện nay, để bạn đọc tham khảo như một ví dụ nhằm minh họa cho nguyên tắc cấu tạo lò phản ứng nêu ở các chương trên.

Các nhà sách ở TPHCM

Nhà sách online hiện đại và kho sách ebook online tiện lợi, Website là nơi giúp bạn có những cuốn sách đúng với sở thích và cập nhật những đầu sách hay như: Sách Giáo Khoa · ‎Sách Trong Nước · ‎Sách Thiếu nhi · ‎Sách Tham Khảo

 • 1.Nhà sách Phương Nam
 • 2.Nhà sách Cá Chép
 • 3.Nhà sách Artbook
 • 4.Nhà sách Kim Đồng
 • 5.Nhà sách E.Book
 • 6.Hiệu sách Nhã Nam
 • 7.Nhà sách Alpha Books
 • 8.Nhà sách Fahasa
 • 9.Nhà sách Hải An
 • 10.Nhà sách Hà Nội
 • 11.Đường sách Nguyễn Văn Bình
 • 12.Nhà sách Tổng Hợp
 • 13.Đường sách cũ Trần Nhân Tông
 • 14.Nhà sách TriBooks
 • 15.Nhà sách Sahabook