Không thể giải thích PDF

Ngài sở trưởng đến thị sát trường học, thấy trong lớp có một quả địa cầu bèn hỏi một học sinh:
"Em thử nói xem vì sao quả địa cầu này nghiêng 23 độ 5 thế?"
Học sinh A (sợ sệt trả lời): Không phải do em làm ạ!
Ngài Sở trưởng lại hỏi học sinh khác mới đi vào lớp:
Học sinh B: Thầy biết đấy, em vừa mới vào lớp em cũng không biết. Ngài Sở trưởng rất tức giận hỏi thầy giáo tại sao lại như vậy.
Thầy giáo: Cái này cũng không thể trách các trò đó được, lúc mua về quả địa cầu này đã như thế rồi.
Thầy hiệu trưởng thấy biểu hiện của ngài sở trưởng càng lúc càng không vừa ý. Thầy vội vàng giải thích.
Hiệu trưởng: Nói ra thật xấu hổ, bởi vì kinh phí nhà trường có hạn nên chỉ mua được hàng chợ.

Bình luận