ý nghĩa của từ "thái" PDF

Thầy giáo: Từ "Thái" chính là chí cao vô thượng, giống như Thái Hoàng, Thái Hậu, Thái Tử... hiểu chưa?
Tiểu Mai: Hiểu rồi ạ, chẳng trách bố em gọi mẹ em là "Thái Thái".

Bình luận