Tuổi thọ của chuột PDF

Thầy giáo:
- Quang, em có biết chuột sống được bao lâu không? Quang:
- Điều này rất đơn giản, phải còn xem con mèo nó nghĩ gì đã.

Bình luận