Cực ngắn và cực dài PDF

Một thầy giáo hỏi học sinh của mình:
"Theo các em dài nhất là gì, ngắn nhất là gì?". Một học sinh lập tức trả lời:
"Mấy phút cuối của giờ học là dài nhất, còn mấy phút cuối của giờ kiểm tra là ngắn nhất".

Bình luận