Có còn cơm không PDF

Thầy giáo đang giảng mối quan hệ giữa dung môi và dùng chất "Dung môi nhất định chỉ có thể hoà tan dung chất nhất định" ví như các bạn ăn một bát cơm lại ăn tiếp một bát đến bát thứ ba thì đã no không thể ăn tiếp được nữa, đúng không?".
Có học sinh hỏi: "Vậy có còn cơm không ạ?"

Bình luận