Dự báo khoa học PDF

Trong giờ giảng thầy giáo hỏi Tom:
"Nếu như người ta không có tai trái thì sẽ như thế nào?"
Tom: "Thì sẽ không nghe được âm thanh từ bên trái".
"Thế như người ta thiếu cả tai phải nữa".
Tom: Như vậy thì chẳng nghe thấy gì mà cũng chẳng nhìn thấy gì cả.
Thầy: Ồ, tại sao vậy?
Tom: Thầy xem, nếu như cả hai tai đều không có thì mũ đội trên đầu sẽ sụp xuống che lấy mắt, khi ấy nhìn thế nào được.

Bình luận