Giải thích PDF

Hai cậu bé vừa xem tivi "thế giới động vật" vừa hỏi nhau:
- Sao những con đà điểu chạy thục mạng một lúc rồi lại chúi đầu xuống cát thế kia nhỉ?
- Nó tìm dầu hoả đấy! Các sa mạc châu Phi lắm dầu hoả mà.
- Cậu xem kìa, những con hải cẩu không có chân lại cứ thích nhảy lên bờ đá lê mình bằng đôi vây và đuôi thế kia. Nó định làm gì nhỉ?
- Còn làm gì nữa, nó tập chạy bằng 4 chân để lại thành chó ấy mà!

Bình luận