Tìm đáp án PDF

Piter: Sao trong giờ kiểm tra lịch sử, cậu cứ chăm chú nhìn vào mắt thầy giám thị thế.
Thom: Vì mình còn một câu hỏi nữa chưa trả lời được.
Piter: Nhưng trong mắt thầy giám thị cũng chẳng có câu trả lời. Thom: Chỉ cần thầy nhìn ra cửa sổ là mình có thể tìm được đáp án.

Bình luận