Không liên quan PDF

Mẹ: Tiểu Minh, mau dậy nào con yêu, dậy thôi, gà trống đã gáy mấy lần rồi đấy.
Tiểu Minh: Gà trống gáy thì liên quan gì đến con? Con không phải là gà mái.

Bình luận