Phép trừ PDF

Cô giáo đang cố gắng diễn giải một phép tính trừ đơn giản:
- Nào, Minh - Cô nói - Giả sử bố em kiếm được 100 đồng mỗi tuần và nếu người ta trừ đi 4 đồng phí bảo hiểm, 7 đồng rưỡi cho an ninh xã hội và 20 đồng cho các khoản thuế. Sau đó ông ấy đưa cho mẹ em một nửa, thì mẹ em sẽ có bao nhiêu?
- Mẹ em sẽ có một cơn đau tim hành hạ, cậu bé đáp.

Bình luận