Ví dụ về mù chữ PDF

Thầy giáo: Em hãy lấy một ví dụ thực tế về việc mù chữ xem nào?
Học trò: Thưa thầy ví như con ruồi mà không mù chữ thì nó sẽ đọc được dòng chữ "Diệt ruồi" ở dưới tấm keo diệt ruồi rồi.

Bình luận