Chưa sao PDF

Con chạy ra mách mẹ:
- Mẹ ơi, con mới đánh đổ cái thang trong nhà. Mẹ hoảng hốt kêu lên:
- Chết chửa, bố mày biết thì sao?
- Không sao, bố biết rồi. Bố đang bị mắc trên quạt trần không xuống được.

Bình luận