Ngủ gật trên lớp PDF

Thầy giáo: Trong giờ của tôi không thể có học sinh ngủ gật.
Jack (nói nhỏ): "Mình có thể ngủ nếu như thầy không làm ồn đến như vậy".

Bình luận