Bán đảo PDF

Mấy em học sinh đang đọc bản đồ thế giới, trên bản đồ có chỗ đề là: Bán đảo, quần đảo - không hiểu, thấy cô giáo T dạy địa lý đi qua, mừng quá liền hỏi:
- Thưa cô, tại sao lại gọi là bán đảo ạ?
- Ô hay! Cô dạy mãi mà các em vẫn không hiểu à? Bán đảo là người ta bán cho nước khác, thí dụ như nước ta trước kia bán cho thực dân Pháp nên gọi là bán đảo Đông Dương.

Bình luận