Liên tưởng PDF

Trong giờ địa lý, để nói đến tâm trái đất, cô giáo gợi ý:
- Em nào cho cô biết, nếu ta đào một cái lỗ thật sâu ở lớp học này, chúng ta sẽ đi đến đâu?
Phía cuối lớp học vọng lên tiếng trả lời:
- Thưa cô, trước tiên chúng ta sẽ đi đến phòng kỷ luật ạ!

Bình luận