Ăn cá và ăn gà PDF

Con: Bố ơi, bố của Tiểu Hoa bơi rất giỏi, sao bố lại không biết bơi?
Bố: Bố Tiểu Hoa suốt ngày ăn cá vì vậy biết bơi. Bố không ăn cá thì bơi làm sao được.
Con: Nhưng bố hay ăn thịt gà mà có thấy bố đẻ trứng đâu?

Bình luận