Lời nói cửa miệng PDF

Thầy giáo:
- Nam, lớp chúng ta có một số học sinh thường hay nói câu gì em biết không?
Nam:
- Em không biết. Thầy giáo:
- Nói rất đúng.

Bình luận