Duy chỉ mình con PDF

Tiểu Minh vừa về đến nhà đã khoe với cha mẹ:
Hôm nay ở trên lớp thầy giáo hỏi một câu mà chỉ mình con trả lời được.
Bố mẹ: Là vấn đề gì vậy?
Tiểu Minh: Thầy giáo hỏi là: Hôm nay ai không làm bài tập.

Bình luận