Kí ở đâu PDF

Thầy giáo: John, em cho biết Tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ được kí ở đâu?
John: ở cuối văn kiện, thưa thầy.

Bình luận