Nhường chỗ PDF

Học sinh đi tham quan bảo tàng. Sau khi tham quan bảo tàng một lượt Tiểu Minh cảm thấy hơi mệt thế là cậu liền ngồi xuống một chiếc ghế dựa. Thầy giáo nhìn thấy có vẻ tức giận nói với Tiểu Minh:
"Tiểu Minh, mau đứng dậy! Em làm sao vậy? Đây chính là ghế của Napoleon đấy".
Tiểu Minh:
"Dạ, nhưng thưa thầy em mỏi chân quá! Khi nào ông ấy quay lại, em sẽ nhường chỗ cho ông ta ngay lập tức!".

Bình luận