Lý do quay cóp PDF

Thầy giáo: "Trong khi thi không được làm bậy".
Học sinh: "Đúng, không thể ngồi chờ chết".

Bình luận