Phản ứng PDF

Lần nào đi học, tóc của Nam cũng dựng đứng cả lên. Thầy rất ngạc nhiên hỏi vì sao.
Nam nói: Đó là phản ứng của keo tóc, thưa thầy.
Ngày hôm sau Nam vừa bước vào lớp. Thầy giáo trông thấy đầu Nam được cạo bóng như gương, vội hỏi thì Nam trả lời:
"Đó là phản ứng của bố em với keo xịt tóc, thưa thầy".

Bình luận