Chó con là gì? PDF

Hai anh em trai, đứa 5 tuổi đứa 3 tuổi đùa vật nhau trên sân đầy rơm và cỏ khô. Chúng rúc đầu vào cỏ để trốn, đầu óc bám đầy đất và mùn cỏ.
Bố bảo:
- Trông hai đứa có giống hai con chó con không kìa. Cún (cậu anh)! Con là con chó con, con có biết chó con là gì không?
Cún con khoanh tay trả lời bố:
- Con chó con là con con chó bố ạ!

Bình luận