Cư xử PDF

Một cậu bé được phép đến thăm bà ngoại của cậu một ngày. Hai bà cháu nói chuyện về đủ mọi điều và trong những điều đó họ chuyện phiếm về việc đánh đòn.
- Cháu là một cậu bé ngoan. Bà cậu nói - Thế cha cháu có phải đét đít cháu nữa không?
- Ồ, giờ cháu đã bắt đầu đi học, cha cháu không đét đít cháu nữa. - Cậu bé nói.
- Cha cháu không đánh cháu nữa à? Bà cậu hỏi - Thế cha cháu làm thế nào?
- Cha cháu chỉ nói với cháu mỗi khi cư xử không đúng - Cậu bé đáp. - Thế cha cháu nói gì? - Bà cậu hỏi.
- Cháu không biết. - Cậu bé nói - Cháu chẳng nghe bao giờ.

Bình luận