Vô cùng kỳ lạ PDF

Thầy giáo: Như các em đã biết ôxi được phát hiện ra ở thế kỷ 18... Học sinh (thắc mắc): Thế thì con người trước đó thở bằng cái gì?

Bình luận