Cửa hàng kẹo PDF

Một người đàn ông đi vào một cửa hàng và hỏi bán hàng: “Bạn có bán kẹo không?”.

Bán hàng trả lời: “Có, tất nhiên rồi”.

Người đàn ông hỏi tiếp: “Vậy cho tôi mua một cái kẹo”.

Bán hàng lấy ra một cái kẹo và đưa cho người đàn ông. Người đàn ông trả tiền và đi ra khỏi cửa hàng.

Một người khác đi vào cửa hàng và hỏi bán hàng: “Bạn có bán kẹo không?”.

Bán hàng trả lời: “Không, tôi không bán kẹo”.

Người đó rời khỏi cửa hàng.

Một người khác lại đi vào cửa hàng và hỏi bán hàng: “Bạn có bán kẹo không?”.

Bán hàng trả lời: “Không, tôi không bán kẹo”.

Người đó lại rời khỏi cửa hàng.

Một người khác lại đi vào cửa hàng và hỏi bán hàng: “Bạn có bán kẹo không?”.

Bán hàng trả lời: “Không, tôi không bán kẹo. Tại sao mọi người lại hỏi tôi về kẹo?”

Người đó trả lời: “Vì cửa hàng của bạn có biển hiệu ‘Bán kẹo’ đấy”.

Bán hàng nhìn lên và thấy biển hiệu của mình, cười và nói: “Ôi, tôi quên mất rồi. Cảm ơn bạn đã nhắc nhở tôi”.

Người đó cười và rời khỏi cửa hàng.

Bình luận