Kế toán ế PDF

- Chàng: Em năm nay bao nhiêu tuổi?
- Nàng: Em đã qua 29 mùa "Báo cáo tài chính". Còn anh?
- Chàng: Anh 35 năm hàng tồn!
- Nàng: Thế "tồn kho" trải qua mấy đời "thủ kho " rồi hở anh?.
- Chàng:?????...tròn mắt.
- Nàng: Thế giờ anh định "thanh lý" bao nhiêu ạ?
- Chàng: Anh "thanh lý" rẻ lắm. Em "ra giá" đi. Anh còn lo liệu.
- Nàng: Đều hàng "thanh lý" cả. Giá ngang nhau cho dễ "định khoản".....

Bình luận