Gặp Giêsu PDF

Một thầy giáo ngủ gật trên giảng đường. Lúc tỉnh dậy bèn nói dối học sinh:
"Tôi vừa nằm mơ, trong giấc mơ tôi đã gặp Giêsu"
Ngày hôm sau học sinh của thầy ngủ gật trên giảng đường. Thầy cuộn sách lại gõ gõ vào bàn đánh thức cậu học sinh dậy hỏi: "Tại sao em lại ngủ gật trong giờ học?".
Học sinh: "Em cũng đi gặp Giêsu"
Thầy: "Vậy Giêsu nói gì với em?"
Học sinh: "Người bảo với em hôm qua không gặp thầy".

Bình luận