Copy PDF

"Tiểu Minh do quay bài đã bị đuổi rồi". "Thế là thế nào?"
"Trong giờ kiểm tra sức khoẻ, nó đếm xương sườn của mình và bị phát hiện...".

Bình luận