Đặc điểm PDF

Cô giáo lớp một giảng cho học sinh nghe bằng tranh, vừa nói cô vừa chỉ vào các con vật ở bức tranh:
- Con voi thì có tai to và chân to như cột nhà, con ngựa vằn thì trắng nhưng có rất nhiều vằn đen khắp mình và chân, con báo thì có đốm sao khắp người và có vuốt sắc nên leo cây dễ. Bây giờ cô hỏi nhé:
- Em nào cho cô biết đặc điểm của hươu cao cổ, vì sao nó không thể vào nhà được.
Một bé trai nhanh nhảu giơ tay:
- Em thưa cô, hươu cao cổ không vào nhà được vì nó không biết vặn quả đấm cửa ạ!

Bình luận