Xem có sống 1000 năm PDF

Nghe thầy sinh vật kể về những cây sống lâu, có cây như một viện bảo tàng về thời gian. Lâm bèn ra chợ mua một cây si con về trồng trong vườn. Ông nội thấy lạ, bảo:
- Sao cháu lại trồng cây si trong vườn hoa, rồi nó sẽ lớn làm chết hết các cây khác. Cháu trồng cây ăn quả ngắn ngày hơn.
- Không đâu ông ạ! Thầy giáo cháu bảo cây si và các cây sống lâu như một viện bảo tàng thời gian.
- Đúng đấy! Cây si sẽ mọc to che hết cả vườn, nó sống đến cả ngàn năm.
- Đúng rồi, ông giỏi như thầy giáo cháu. Cháu muốn theo dõi nó xem có sống được tới 1000 năm không!

Bình luận