Phụ đạo PDF

Thầy giáo: Bài tập này là tự em làm à? Học sinh: Không, là do ba em làm ạ.
Thầy giáo: Về nhà nói với bố mẹ em: Chủ nhật này đến học phụ đạo.

Bình luận