Chẳng hiểu gì PDF

Thầy giáo: Nếu như mỗi tháng bố em phải trả cho người ta 2 tờ trái phiếu.
Vậy một năm bố em phải trả bao nhiêu.
Học sinh: Nhiều nhất là 4 tờ.
Thầy giáo: Em thật chẳng hiểu gì về toán học cả. Học sinh: Còn thầy chẳng hiểu gì về bố em cả.

Bình luận