Cái lợi của số học PDF

Nhà văn Mỹ Sáclơ Lincletex giải đáp các câu hỏi của trẻ em trên vô tuyến:
- Cô bé đội mũ đỏ làm thế nào mà biết được rằng không phải bà mà là con sói xám nằm trên giường?
- Rất đơn giản: Cô cháu gái đếm những cái chân. Chó sói có những bốn chân, còn bà thì chỉ có hai.
- Đấy, các em thấy không, biết được số học có lợi như thế nào!

Bình luận