Việc đầu tiên PDF

Ngày bầu cử tổng thống sắp đến, trong trường cũng nhiễm lây không khí náo nhiệt đó. Thầy giáo tổ chức một buổi thảo luận.
"Nếu như em trở thành tổng thống thì việc đầu tiên em làm là chuyện gì? - Thầy giáo hỏi.
Học sinh trả lời không do dự: "Huỷ bỏ việc ra bài tập".

Bình luận