Hạn chế PDF

Ông bố tức giận hỏi con trai.
"Tại sao kiểm tra môn số học con chỉ được 1 điểm".
Con: "Đại khái là số điểm trong tay thầy không nhiều".

Bình luận