Chuyện này có thật mẹ Jack ạ PDF

Ở lớp 3 hay lớp 4 gì đấy hôm ấy học về cây, cành, lá, búp... , cô giáo hỏi các em học sinh:
- Các em cho biết lộc là gì? Một em trả lời:
- Thưa cô, lộc là hoa quả ạ. Cô giáo:
- Sao lại thế? Em đó trả lời:
- Mỗi lần thắp hương xong mẹ em lấy hoa quả trên bàn thờ xuống và bảo: Lộc đấy, con ăn đi.

Bình luận