Bóp méo sự thật PDF

Thầy giáo nói với một học sinh vừa tỉnh ngủ.
"Tôi thì cố ý giảng bài còn em thì cố ý ngủ là thế nào".
Học sinh: "Em có ý ngủ còn thầy thì cố ý làm ồn là thế nào".

Bình luận