Lẩn thẩn rồi! PDF

-Con có nhìn thấy kính của bố để ở đâu không?
- Trên mũi bố ấy chứ ở đâu!
Ông bố vội sờ tay lên mũi nhấc kính ra và lẩm bẩm:
- Mình lẩn thẩn thật rồi. Kính chứ phải gì mà cất kỹ quá.

Bình luận