Tác dụng của da trâu PDF

Trong giờ thường thức thầy giáo hỏi Lan.
"Em biết tác dụng của da trâu là gì không?".
Lan vắt óc suy nghĩ mà không tìm được câu trả lời.
Bỗng: "Em biết"! Cậu bạn cùng bàn giơ cao tay trả lời "là dùng để bao bọc lấy thịt của trâu ạ".

Bình luận