Bố là của ai? PDF

Thường ngày mẹ vẫn nựng cậu con trai 5 tuổi là "con là chó cún của mẹ".
Một hôm mẹ hỏi bé:
- Con là con của ai?
Bé trả lời:
- Con là con chó cún của mẹ! Mẹ:
- Thế bố là của ai?
Bé:
- Bố là con chó cún của bà nội! Mẹ:!!!

Bình luận