Ai tìm ra châu Mỹ PDF

Thầy:
- Em hãy cho biết: Ai tìm ra châu Mỹ? Trò lúng túng, đỏ mặt không nói được. Thầy xem đồng hồ, sốt ruột, đành gợi ý: - Em có biết Côlôngbô là ai không?
Trò:
- Thưa thầy em không quen bạn ấy. Hình như Côlôngbô đang học lớp 1 bên cạnh ạ.

Bình luận