Mọi người đều sợ nó PDF

Thầy giáo: Có ai biết vì sao gấu chó lại ngủ đông, đến 6 tháng liền không?
Tiểu Ngọc lập tức giơ tay trả lời: Vì chẳng ai dám đánh thức nó dậy cả.
Chủ nghĩa duy vật
Thầy: Nếu như em làm một việc tốt, em thích được biểu dương hơn hay lĩnh phần thưởng hơn?
Học sinh: Em thích phần thưởng hơn.
Thầy: Vì sao?
Học sinh: Vì em là người theo chủ nghĩa duy vật.

Bình luận