Sách là người bạn tốt nhất PDF

Thầy giáo: Vì sao người ta thường nói: Sách là người bạn tốt nhất.
Học sinh: Bởi vì khi ta cảm thấy chán ghét, buồn chán là ta có thể không xem, có thể vứt đi, cho dù quên đi bao lần chúng cũng không giận.

Bình luận